Zbiorniki na ciekły co2: zasady bezpieczeństwa

Nie należy używać cylindrów jako rolek lub wsporników roboczych. Zabezpiecz butle CO2 podczas użytkowania, przechowywania i transportu w pojazdach aby zapobiec ruchowi. Zimny ​​i mokry lub matowy cylinder może wskazywać na wyciek i wówczas należy podjąć odpowiednie środki.

Ze zbiornikami na co2 należy postępować ostrożnie 

zbiornik na ciekły co2Żadne tłoczenie lub środki identyfikacyjne na butli nie mogą być zmienione. Nigdy nie podgrzewaj butli np. przez bezpośredni płomień, urządzenia elektryczne lub gorące woda, aby podnieść ciśnienie lub natężenie przepływu. Butle można podłączać do urządzeń niskociśnieniowych tylko za pomocą odpowiednie regulatory ciśnienia. Zawory butli nie nadają się do regulacji ciśnienia i przepływu. Butle stosowane do odprowadzania gazu CO2 (bez rurki zanurzeniowej) muszą być podłączony do odpowiedniego zaworu redukcyjnego w celu uzyskania pożądanego ciśnienie i natężenie przepływu. Nie wydobywaj ciekłego CO2 ze standardowych butli bez rurki zanurzeniowej. Cylindry nie są przeznaczone do pracy do góry nogami. Aby zapobiec zanieczyszczeniu i korozji wewnętrznej, zbiornik na ciekły co2 powinien być odwrócony w celu napełnienia dodatkowym ciśnieniem. Nie próbuj przenosić CO2 z jednej butli na drugą. Utrzymuj wyloty zaworów butli i inne wyposażenie CO2 w stanie wolnym zanieczyszczenia Nie naprawiaj ani nie modyfikuj butli, zaworów lub urządzeń bezpieczeństwa (pękające dyski). Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić dostawcy. Regularna konserwacja zbiornika magazynowego musi zapewniać takie zabezpieczenia takie jak sprawdzenie, czy zawory bezpieczeństwa działają prawidłowo. 

Każde wejście lub praca w ograniczonej przestrzeni musi być poprzedzona oceną ryzyka.Ciekły dwutlenek węgla należy wcześniej usunąć z węża lub rury poprzez obniżenie ciśnienia poniżej 5 barów. Można tego dokonać poprzez dostarczenie para dwutlenku węgla do jednego końca węża lub instalacji rurowej do utrzymywać ciśnienie powyżej punktu potrójnego podczas usuwania pozostałego płynu z drugiego końca.