Z czego powinien składać się system przeciwpożarowy?

W niektórych budynkach konieczne jest stosowanie dodatkowych środków zabezpieczeń, które zapewnią wymagany prawnie poziom bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności obiektów, na terenie których jednocześnie przebywać może wiele osób. W takim przypadku projektanci są zobowiązani do wdrażania rozwiązań, które pozwolą spełnić aktualne wymogi. Jeśli chodzi o już eksploatowane obiekty to zarządcy powinni dostosować je do aktualnych aktów prawnych.

Jak działa oddymianie grawitacyjne?

systemy oddymiania grawitacyjnegoWarto wspomnieć, że jednym z większych zagrożeń, które mogą wystąpić w obiektach, gdzie przebywa wiele osób jest ogień. Stanowi on bezpośrednie niebezpieczeństwo i może powodować straty materialne. Podczas spalania wydzielany jest również dym co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w budynku osób. Właśnie dlatego większość obiektów wyposażana jest w systemy oddymiania grawitacyjnego, które w razie wystąpienia takiego zjawiska pozwalają usunąć nadmiar produktów spalania. Dzięki temu wszelkie drogi ewakuacyjne pozostają drożne. Żeby zapewnić skuteczne oddymianie konieczne jest zastosowanie odpowiednich sprzętów takich jak chociażby klapy dymowe. Warto wspomnieć, że każdy użyty w budynku element, który ma zapewnić bezpieczeństwo w warunkach pożaru powinien posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

Tylko w ten sposób system zbudowany na wielu elementach jest w stanie działać poprawnie i niezawodnie w warunkach kryzysowych. Certyfikacją zajmują się akredytowane jednostki, które badają urządzenia pod kątem zgodności z normami europejskimi oraz krajowymi, a także szczegółowymi przepisami zawartymi w rozporządzeniach. Jeśli sprzęt pozytywnie przejdzie badania wystawiany jest odpowiedni dokument, a samo urządzenie może być wykorzystywane w docelowym zastosowaniu.