waga

Walka z przemytem – waga osiowa

Akcesja do Unii Europejskiej i otwarcie naszych zachodnich i południowych granic doprowadziło do bezprecedensowej sytuacji w historii Polski i postawiło nowe wyzwania przed polską Służbą Celną. Zwłaszcza w kontekście niestety dobrze rozwiniętego przemytu stanęła ona przed wyzwaniem, któremu sprostać mogła tylko poprzez modernizację i zakup nowego wyposażenia.

Walka z przemytem jest łatwiejsza dzięki wago osiowym

wagaJednymi z najbardziej użytecznych urządzeń w walce z przemytem na granicach są wagi samochodowe a na przejściach kolejowych waga osiowa. W połączeniu z urządzeniami zdolnymi prześwietlać plandeki samochodów ciężarowych promieniowaniem rentgenowskim, umożliwiają efektywne wykrywanie wszelkich prób przemytów. Konstrukcje takie jak wagi najazdowe nie tylko pozwalają na weryfikację masy pojazdu, ale przede wszystkim pozwalają to zrobić w sposób sprawny i szybki. Możliwość współpracy z państwowym kontrahentem zarówno w kwestii dostarczenia urządzeń, jak i późniejszej konserwacji i świadczenia usług serwisowych, doprowadziły do małego bumu w gałęzi firm produkujących wagi platformowe. Oczywiście poza stacjonarnymi urządzeniami, Polska Służba Celna posiada również własną flotę pojazdów. Skuteczne działanie w terenie nie byłoby możliwe również bez sprawnej aparatury łączności.

Technologia to jedno, ale za jej skuteczność odpowiadają również ludzie, którzy z niej korzystają. Bez wprowadzenia stosownych procedur oraz promowania uczciwej postawy, żaden bezinwazyjny aparat rentgenowski, ani żadna waga samochodowa nie byłyby w stanie skutecznie walczyć z przemytem.