dźwig

Usługi dźwigowe w Poznaniu – operator to praca nie dla każdego

Urząd dozoru technicznego sprawuje piecze nad działalnością wszystkich firm związanych z budownictwem. To on decyduje, czy dane urządzenie spełnia odpowiednie normy, a jego działanie jest zgodne z przepisami. Przedsiębiorstwa, których głównym przedmiotem działania jest wynajem dźwigów, również podlegają jego jurysdykcji.

Praca jako operator dźwigu nie jest pracą dla każdego

dźwigUrząd ma prawo w każdej chwili sprawdzić, ale także podważyć stan techniczny urządzeń znajdujących się w parku maszyn. Wydaje również stosowne zezwolenia na usługi dźwigowe Poznań, a także uznaje prawa do obsługiwania dźwigów, nabyte w państwach członkowskich. Bez odpowiednich zezwoleń Urzędu dozoru technicznego, nie funkcjonuje żadna budowa. To bardzo ważne aby to właśnie stosowna jednostka, zajmowała się prawidłowością działań firm, które używają różnorodnego sprzętu. Daje to gwarancję na bezpieczeństwo osób pracujących. Usługi dźwigiem nie mogą być świadczone przez osoby przypadkowe. Operator dźwigu musi się legitymować odpowiednio wysokimi kwalifikacjami. Tylko wielogodzinne szkolenie i profesjonale szkolenie w zakresie obsługi dźwigów, daje możliwość podjęcia pracy w tym zawodzie.

Nie wystarczy jednak tylko ukończenie stosownych kursów zawodowych. Trzeba również zdać stosowny, państwowy egzamin. Dopiero jego pozytywny wynik, uprawnia do pracy operatora dźwigu. A nie jest ona łatwa. Szczególnie usługi dźwigowe, świadczone na popularnym żurawiu, mogą stanowić nie mały problem. Pracownik musi wejść do kabiny, znajdującej się ok. 50 metrów nad ziemią, mieć nerwy ze stali i brak lęku wysokości.