Sposoby izolacji rur

Poprawnie wykonana izolacja systemów grzewczych, czy wentylacji ma korzystny wpływ na efektywność energetyczną budynku. Poza ochroną przed utratą ciepła zapewnia odpowiednią izolację akustyczną tak, by dźwięk przepływającej wody czy powietrza prowadzonego przez kanały nie była słyszalna dla użytkowników budynku.

Izolacja rur centralnego ogrzewania

izolacje rurociągówAby straty ciepła były jak najmniejsze, izolacje rurociągów powinny spełniać wymagania w postaci minimalnej grubości warstwy izolacyjnej. Z uwagi na utrudniony dostęp do instalacji należy już na etapie projektu dobrać materiały trwałe, dostosowane do specyfiki danej instalacji, o odpowiedniej grubości. Późniejsze poprawki czy naprawy są utrudnione oraz mogą znacznie podwyższać koszt inwestycji. Do wykonania izolacji można wykorzystać różne materiały – wełnę mineralną, szkło spienione, spieniony kauczuk, czy piankę PUR. Materiały te mają różne właściwości, dzięki czemu nadają się do różnych instalacji. Otuliny ze szkła spienionego polecane są do izolacji instalacji z ciekłym azotem ze względu na możliwość zastosowania szeroki zakres temperatur. Kauczuk, dzięki odporności na wahania temperatury, zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV dobrze sprawdza się jako izolacja instalacji solarnych czy chłodniczych. Jedną z nowszych metod jest izolacja przy użyciu pianki PUR, posiadająca najniższy na rynku współczynnik przewodzenia ciepła. Dzięki tej właściwości można wykonać izolację o mniejszej grubości, niż stosując inny materiał.

W zależności od rodzaju instalacji wykorzystywane są różne materiały. Poza izolacją termiczną zapewniają szereg dodatkowych korzyści, izolując akustycznie, czy jako dodatkowa ochrona przeciwpożarowa. Należy dokładnie ją zaprojektować, aby spełniała swoje zadanie.