Serwis maszyn i urządzeń dzięki termowizji

Jak wiemy kamery termowizyjne stosowane są często w zakładach przemysłowych do diagnostyki urządzeń, głównie w poszukiwaniu uszkodzeń lub nieprawidłowości nie widocznych gołym okiem. Dzięki temu, że kamery termowizyjne są stosowane bezinwazyjnie, umożliwia to nam dokładne badanie danego urządzenia w trakcie jego regularnej pracy.

Pomiary termowizyjne w przemyśle

Kamera termowizyjnaPomiary termowizyjne pomogą nam skontrolować pracę silnika elektrycznego i wykryć ewentualną usterkę łożysk lub sprzęgła, co będzie widoczne na obrazie termicznym jako najcieplejszy punkt, gdyż nieprawidłowa jego pracy skutkuje większym tarciem, co z kolei przekłada się na zwiększenie temperatury. Zastosowanie termowizji do wykrywania i usuwania usterek wymaga uprzedniego zapoznania się z podstawowymi parametrami wadliwego urządzenia, ponieważ dokładne zapoznanie się z instrukcją serwisową może nie być możliwe. Jednak znajomość budowy maszyny, to nie jedyna wiedza potrzebna do przeprowadzenia skutecznej diagnostyki za pomocą termowizji – konieczne jest posiadanie szerokiej wiedzy na temat rozchodzenia się ciepła, radiometrii, użytkowania kamery termowizyjnej, a dopiero funkcjonowanie i awarii urządzeń. Kamera termiczna znajduje zastosowanie głównie w konserwacji okresowej, odbywającej się regularnie, która ma zadanie minimalizować ryzyko wystąpienia usterek, których czasochłonna naprawa wiązałaby się z przestojem w pracy.

Jeśli chodzi o konserwację doraźną to polega ona na monitorowaniu zużycia i odchyleń parametrów urządzeń ze z góry ustaloną tolerancją. Miejsca możliwych usterek są szczegółowo sprawdzane, a informacje dotyczące pracy urządzeń są zbierane i analizowane, obrazując w ten sposób tendencje pracy i specyfikację ich podzespołów, a w razie konieczności wykonuje się naprawy.