Rodzaje przedszkoli

Przedszkola to miejsca kształcenia oraz przygotowywania do życia dzieci od trzeciego roku życia aż do rozpoczęcia odbywania obowiązku szkolnego w szkole podstawowej.

Jakie rodzaje przedszkoli rozróżniamy?

PrzedszkoleRozróżniamy zarówno przedszkola publiczne, które są bezpłatne jeśli chodzi o samą naukę oraz spędzany przez dziecko czas, gdzie opłaty wiążą się wyłącznie z posiłkami, które dziecko spożywa podczas swojego pobytu oraz przedszkola niepubliczne, gdzie występują opłaty zarówno za pobyt, naukę oraz wyżywienie dziecka. Zarówno przedszkola publiczne jak i niepubliczne funkcjonują zazwyczaj 10 godzin w ciągu dnia roboczego, a rodzic ma za zadanie przyprowadzenie dziecka do godziny ustalonej w regulaminie danego przedszkola bydgoszcz. Zerówki zaplanowane są zawsze na 5 godzin zajęć każdego dnia roboczego. Godziny rozpoczynania zajęć są różne i zależą od danej placówki. Wiąże się to z tym, że rodzic bądź opiekun prawny dziecka musi je o wyznaczonej godzinie przyprowadzić na zajęcia i z nich odebrać. Przedszkole jest więc miejscem, gdzie dziecko spędza sporo czasu w ciągu dnia i miejscem jego rozwoju. Uczęszczanie dzieci do zerówek jest bezpłatne. Inaczej jest w przypadku przedszkoli, gdzie rodzin ponosi koszty związanie z pobytem i wyżywieniem dziecka zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej placówce. Opłaty związane z utrzymaniem przedszkoli publicznych ustalają zazwyczaj rady gmin i miast biorąc pod uwagę środki na utrzymanie tychże przedszkoli w budżetach. Dzieci do przedszkoli i zerówek zazwyczaj zapisuje się na kolejny rok szkolny w miesiącach marzeń lub kwiecień, jednakże wszystko to zależy od tego jakie terminy ustali samorząd.

Jeśli są wolne miejsca to możliwe jest zapisanie dziecka w terminie późniejszym niż wyznaczony a także w niektórych przypadkach także w trakcie trwającego roku szkolnego, jednakże są to rzadkie przypadki i raczej nie należy tego brać pod uwagę.