strata

Przyczyny utraty prawa do wykonywania zawodu prawnika na przykładnie radcy prawnego

Radca prawny to zawód, który wykonywać mogą nieliczne osoby, które muszą spełnić wiele wymagać. Trudna droga czeka osobę, która chce wykonywać zawód radcy prawnego, jednak bardzo szybko i łatwo można utracić tą możliwość.

strataW poniższym artykule zostaną przedstawione przyczyny utraty prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. Sytuację, w których radca prawny może utracić prawo do wykonywania zawodu regulowane jest przez ustawę o radcach prawnych w kilku artykułach. Warto zaznaczyć, iż poza utratą prawa do wykonywania zawodu, radca prawny może zostać zawieszony i skreślony. Zacznijmy od zawieszenia. Prawnik może ulec zawieszeniu wystąpieniu pewnych przesłanek: kiedy wykonuje zawód adwokata – nie można być jednocześnie adwokatem i radcą prawnym, nie można rozpocząć pracy w organach ścigania, w wymiarze sprawiedliwości czy kancelarii notarialnej. Jednak jest pewien wyjątek, a mianowicie radca prawny nie zostanie zawieszony jeśli będzie zatrudniony w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości czy w kancelarii notarialnej. Kolejnym ograniczeniem skutkującym zawieszeniem jest podjęcie pracy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Natomiast skreślenie można dokonać na wniosek samego radcy prawnego. Sytuacja ta może wydawać się dziwna, jednak radca prawny może się po prostu przekwalifikować i dlatego potrzebował będzie skreślenia. Kolejną przesłanką, która skutkuje skreśleniem z listy radców jest utrata prawa praw publicznych, czy ograniczenie czynności prawnych.

Skreślenie następuje również w przypadku śmierci radcy prawnego, bądź orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku sądowego, odbierający możliwość wykonywania zawodu radcy prawnego.

Więcej informacji: http://www.arslege.pl/ustawa-o-radcach-prawnych/k44/s1748/