Procesy oczyszczania osadników

Utrzymanie higieny w zbiornikach gromadzących zanieczyszczenia jest bardzo ważne. Gromadzenie osadów z gospodarstw domowych, kopalni, zakładów przemysłowych pozwala na ich oczyszczenie i ponowne wykorzystanie wody w obiegu zamkniętym lub odprowadzenie do kanalizacji.

Metody oczyszczania osadników

czyszczenie osadnikówSą dwie metody oczyszczania zbiorników z osadów. Czyszczenie osadników można wykonać metodą hydradynamiczną. Ten sposób mycia ma wysoką skuteczność działania a przy tym jest bezpieczny dla środowiska. Proces ten polega na czyszczeniu powierzchni wodą po ciśnieniem w wysokości 500 barów za pomocą odpowiednio dobranej dyszy i urządzenia wysokociśnieniowego. Czyszczenie można wykonywać nie tylko zimną bądź ciepłą wodę ale także gorącą parą. Ta metoda świetnie sprawdza się w czyszczeniu tłuszczów czy nawet zanieczyszczeń ropopochodnych. Nadaje się także do czyszczenia przemysłowych instalacji, rurociągów, pobocznic, betonowych powierzchni. Gwarantuje usunięcia wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Charakteryzuje się dużą wydajnością. Firmy świadczące takie usługi często posiadają uprawnienia do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie mycia a także do usunięcia substancji resztkowych ze zbiornika. Jest jeszcze jedna metoda tzw. metoda płynna. Polega ona na chemiczno-mechanicznym czyszczeniu zbiornika. Według niektórych jest ona bardziej przyjazna dla samego zbiornika. W odróżnieniu od metody hydrdynamicznej nie powoduje szorstkości czyszczonej powierzchni a co za tym idzie przedłuża żywotność zbiornika zmniejszając ryzyko jego uszkodzenia.

Proces oczyszczania osadników jest dość kosztowny. Nie mniej jednak koszty takiej usługi są zdecydowanie niższe od kosztów wymiany czy naprawy zbiornika. Z kolei nieprawidłowo przeprowadzone oczyszczanie może doprowadzić do szybszego zanieczyszczania się zbiornika i jego degradacji dlatego warto przed rozpoczęciem oczyszczania skonsultować się ze specjalistą.