OZE z dofinansowania centralnego?

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma w swoim zamyśle ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Program ten promuje nie tylko nowe technologie odnawialnych źródeł energii ale też postawy prosumenckie czyli podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej, jako jeden ze swoich celów wyznacza wpływ na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Prosument to podmiot, w tym także osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa czy też spółdzielnia mieszkaniowa, który wytwarza energię cieplną lub elektryczną i zużywa ją głównie na własne potrzeby, zaś ewentualną nadwyżkę sprzedaje do sieci. Głównym warunkiem programu jest to, żeby nadwyżki energii nie były sprzedawane przez podmioty gospodarcze, ani też sytuacja w której byłyby głównym źródłem dochodu. Dofinansowanie inwestycji w ramach programu obejmie zakup i montaż nowych instalacji i instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Preferowane instalacje to panele fotowoltaiczne, fotowoltaika, elektrownie wiatrowe.

Artykuł powstał przy współpracy firmy:

http://polinvestdom.pl