nauka jazdy

Po co nam prawo jazdy? – nauka jazdy

Prawo jazdy jest dokumentem coraz bardziej powszechnym i bardzo ułatwiającym życie. Dokument ten jest nam już nie tylko potrzebny w pracy ale również zwiększa naszą mobilność w sferze pozazawodowej. Z roku na rok zmieniają się zasady uzyskiwania prawa jazdy, jest to podyktowane bezpieczeństwem w ruchu drogowym w czasach zwiększonej liczby pojazdów na naszych ulicach.

Nauka jazdy, uprawnienia

nauka jazdyNajważniejszą kwestia jeśli chodzi o prawo jazdy jest to, że każda osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem, może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy, lecz do egzaminu może przystąpić dopiero po ukończeniu tego wieku. W przypadku gdy osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy. Nauka jazdy Bemowo jest udzielana przez szkołę nauki jazdy, każda szkoła jazdy zarejestrowana w starostwie powiatowym. Prawo jazdy może otrzymać osoba, która osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie i zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.
Najbardziej popularne obecnie kategorie prawa jazdy to kategorie A i B. Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wiek wymagany do uzyskania kategorii A to 24 lata lub jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2 to musi mieć ukończone 20 lat. Do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest ukończenie 21 roku życia. Kategoria B prawa jazdy jest kategorią najpopularniejszą i uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką oraz ciągnikiem rolniczym.