Metody rehabilitacji z użyciem różnorodnych pomocy

Fizjoterapia jest metodą, która łączy w sobie leczenie za pomocą stosowania przeróżnych form ruchu z leczeniem fizykalnymi czynnikami tzw. fizykoterapia oraz z masażem leczniczym. Jednym z podstawowych jej rodzajów jest kinezyterapia, znana powszechnie jako rehabilitacja ruchowa, w której, w przypadku leczenia wykorzystuje się przede wszystkim ruch, jest on bowiem naturalnym bodźcem do powstawania przemian w układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz metabolizmie pacjenta.

Jakie są długoterminowe cele rehabilitacji?

rehabilitacja KrakówDo zadań kinezyterapii można zaliczyć ogólną ocenę stanu chorego, dobór odpowiedniego programu ćwiczeń (miejscowych oraz ogólnych), zastosowanie obiektywnych metod kontroli i oceniania efektów, zapobieganie przykurczom, odleżynom, powikłaniom narządowym. Głównym celem tej metody jest przywrócenie w jak największym stopniu sprawności fizycznej oraz psychicznej pacjenta (poprawa ruchomości w stawach i wytrzymałości mięśni, poprawa funkcjonowania układu nerwowego i wydolności narządowej, korygowanie wad postawy i negatywnych nawyków ruchowych). Rodzaje stosowanych ćwiczeń: bierne, czynno-bierne, czynne, ćwiczenia synergistyczne, metoda reedukacji nerwowo-mięśniowej, pionizacja oraz nauka chodzenia, ćwiczenia ogólnokondycyjne a także ćwiczenia w wodzie. Ruchowa rehabilitacja jest skuteczna dzięki dwóm istotnym właściwościom układu nerwowego pacjenta – plastyczność (zdolność do zmian reaktywności oraz mikrostruktur neuronów) oraz reaktywność (zdolność do reagowania na pobudzanie receptorów).

W fizjoterapii ruchowej ważnych jest kilka czynników, od których zależy całe powodzenie leczenia i szybkość w osiąganiu zamierzonych na początku efektów. Zaliczyć możemy do nich wiek pacjenta, skłonność osobnicza, rewaskularyzacja (tempo ponownego unaczynienia mięśnia), reinerwacja (szybkość powtórnego unerwiania regenerujących się komórek mięśniowych), brak bliznowacenia oraz nabudowywania tkanki łącznej, obecność satelitarnych komórek w mięśniu, które odpowiadają za podziały komórkowe a także odbudowę pozostałej uszkodzonej części mięśnia.