makiety architektoniczne

Makiety architektoniczne Bydgoszczy

Modele architektoniczne to interesujący sposób pokazania zabytków miasta. Dzięki miniaturyzacji można zobaczyć w całości nawet ogromne obiekty, a ruchome obiekty sprawiają, że makiety wydają, się być bardziej przyjazne zwiedzającym i oglądającym niż statyczne obrazki, mapy, rzuty.

Miasto Bydgoszcz sfinansowało miejskie makiety architektoniczne

makiety architektoniczneTę prawidłowość zrozumiała Bydgoszcz, w której znajdują się dwie makiety architektoniczne pokazujące miasto. Pierwszą z nich jest makieta siedemnastowieczny widok na metropolię. Odlany z twardej żywicy waży ponad trzysta kilogramów! Stworzony na podstawie zachowanych materiałów ikonograficznych, jest opisany w czterech językach, w tym w języku dla niewidomych. Znajduje się na skrzyżowaniu ulic Mostowej i Grodzkiej, nad Brdą, przy rzeźbie ,,Przechodzący przez rzekę”, czyli w miejscu, gdzie jest duży przepływ ludzi. To bardzo dobra lokalizacja, bo im więcej osób ją zobaczy i będzie o niej opowiadać, tym większa popularność może zyskać. Druga makietą w Bydgoszczy jest makieta śluzy trapezowej z końca dziewiętnastego wieku, która znajduje się w Muzeum Kanału Bydgoskiego. Zawiera nie tylko widok śluzy i rzeki, ale także modele domów, ruchom e wrota, płynącą wodę stworzoną ze specjalnej żywicy. Niesamowita dbałość o szczegóły i realizm sprawiła, iż nawet małe okienka, płotki zabezpieczające na śluzie, dekoracje na cegłach, zakotwiczona barka, drzewa rosnące wokół, a nawet dym unoszący się z komina wyglądają bardzo naturalnie. Wszystko jest sterowane elektronicznie, więc możemy przyglądać się np. jak śluza się podnosi i zamyka.

Makieta została sfinansowana przez urząd miasta. Jak widać makieta to ciekawy pomysł nie tylko dla galerii czy muzeów, ale także dla przedstawienia historii miasta. Jest to na pewno ciekawszy pomysł, niż sucha prelekcja na temat tego jak miasto kiedyś wyglądało czy jak działa śluza trapezowa, szczególnie dla dzieci, które szybko się nudzą.