Kto wydaje ocenę oddziaływania na środowisko?

Środowisko naturalne jest dobrem wszystkich ludzi, dlatego każdy powinien o nie dbać. Robią to także rządy, których organy administracyjne wydają określone rozporządzenia i ustawy, chroniące je pod wieloma względami przed degradacją.

Kto potrzebuje oceny oddziaływania na środowisko?

ocena oddziaływania na środowisko kiedy wymaganaNiemalże każda inwestycja budowlana ma wpływ na nasze środowisko. Bez względu czy ma to być galeria handlowa, zakład produkcyjny, fabryka czy elektrownia. Takie przedsięwzięcia wymagają uzyskania zgody od Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na rozpoczęcie inwestycji. Raport o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko jest jedynym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ od opinii jaką otrzyma, zależy przyszłość inwestycji. Dla inwestora ocena oddziaływania na środowisko kiedy wymagana jest zależy od odpowiedniej ustawy, która mówi o takim obowiązku. Następuje to każdorazowo, gdy dla określonego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny ryzyka negatywnego oddziaływania na środowisko. Raport stanowi kompletne źródło informacji na temat danej inwestycji, łącznie ze sposobem budowy, użytych materiałów, wpływu działalności na środowisko i okoliczną społeczność, a także omówienie ogólnych zagrożeń razem ze sposobem im zapobiegania. Co do samego wykonania takiego raportu o oddziaływaniu na środowisko, to może to zrobić tylko osoba o wymaganych kwalifikacjach i wykształceniu, gdyż jedynie to gwarantuje jego rzetelność i merytoryczność.

Gotowy raport należy złożyć razem z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej do odpowiedniego organu państwowego. Każdego roku wydawanych jest tysiące opinii, które są efektem wielu analiz i porównywania przedstawionych danych w raportach.