siatka leśna

Koniec z wypadkami spowodowanymi przez zwierzęta leśne

Drogi szybkiego ruchu oraz autostrady biegną najczęściej przez pola i lasy będące miejscem przebywania zwierzyny leśnej stale się przemieszczającej co stanowi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym.

Siatka leśna chroni zarówno zwierzęta jak i uczestników ruchu drogowego

siatka leśnaPodjęto walkę z tym problemem umieszczając wzdłuż dróg siatki leśne, zabezpieczające wybieganie na jezdnię dużej zwierzyny. Nie tylko znacznie ograniczyło to liczbę ginących co roku na drodze zwierząt, ale także dało poczucie bezpieczeństwa oraz komfort psychiczny kierowcom. Jednak zamiast ogrodzeń tradycyjnych oraz siatka leśna zaczęto stosować ogrodzenie panelowe, głównie z tego względu, że siatki mają tendencje do pochylania się, przez co zapewniały znacznie mniejszą trwałość, czego nie można powiedzieć o panelach ogrodzeniowych. Równie łatwy montaż ogrodzenia oraz nieznacząco większa cena niż tradycyjnego rozwiązania spowodowała, że coraz częściej przy drogach możemy zobaczyć ogrodzenie panelowe, które dodatkowo zabezpiecza się drutem kolczasty. Mniejsza rozpiętość drutów zapobiega także przedostawaniu się mniejszych zwierząt takich jak np. zające czy lisy. Grubość drutów, zapewniających najlepsze zabezpieczenia, wynosi 2,5 mm, natomiast druty skrajne mają obwód 3 mm. Rozstaw pomiędzy drutami wynosi 15 cm, a wysokość ogrodzenia stosowana przy lasach 2 m. Takie parametry zapewniają uniemożliwienie migracji tak dużych zwierząt jak dziki, sarny czy jelenie.

Dodatkowo panele ogrodzeniowe nie ulegają korozji, dzięki zabezpieczeniom jakie zastosowali producenci, a mianowicie ocynkowanie w połączeniu z malowaniem proszkowym, a elementy ogrodzenia powlekane są żywicami poliestrowymi. Zapewni to obycie się bez zabiegów konserwacyjnych przez szereg lat.

Informacje pochodzą ze strony http://dirox.pl/ogrodzenia-dla-lesnictwa,33