Jak uszczelnić fundamenty po remoncie?

 

Błędna izolacja ścian a w szczególności fundamentów może nieść ze sobą wiele negatywnych następstw. W przypadku fundamentów, może to nieść ze sobą problem z przeciekami po wewnętrznej stronie budynku. Czasem jednak problem ujawnia się dopiero po zakończeniu budowy.

Czym jest iniekcja ciśnieniowa

iniekcja ciśnieniowa cenaOdpowiednia izolacja ścian i fundamentów jest niezmiernie istotna, nie tylko ze względu na straty ciepła. Czasem jednak, szczególnie ze względu na małą ilość czasu lub źle przygotowany projekt, ekipa budowlana nie dba o odpowiednią izolację. To zazwyczaj kończy się gromadzeniem wilgoci wewnątrz budynku. Po zakończeniu budowy jedynym rozwiązaniem tego problemu jest iniekcja ciśnieniowa cena tej usługi zależy od tego, jakich materiałów użyjemy do jej wykonania. Metoda ta polega na prawidłowym uszczelnieniu fundamentów bez konieczności ich odkrywania. Zazwyczaj w tym celu wykonywane są odwierty w ścianie i fundamentach, na określoną głębokość. W te nawierty wprowadza się następnie tak zwany iniekt, czyli materiał uszczelniający który po stężeniu doskonale uszczelnia cała konstrukcje. Oprócz wyboru odpowiedniego materiału uszczelniającego bardzo ważne jest, aby odwierty wykonywać w określonych odstępach, dostosowanych do wielkości budynku i do jego problemów z izolacją. Jako materiał uszczelniający w iniekcji najczęściej wykorzystuje się żywicę epoksydową lub poliuretanową. Te materiały bowiem po stężeniu wykazują najbardziej pozytywne właściwości izolujące i uszczelniające co ważne, bez konieczności wykonywania rozbiórki konstrukcji.

Właściwe odizolowanie ścian i fundamentów jest niezmiernie istotne. Pozwala bowiem uniknąć sytuacji z gromadzeniem się wilgoci na ścianach budynku. Taka izolację można wykonać również po zakończeniu budowy, wykonując w ścianie odwierty wypełniane materiałem izolującym.