Innowacyjne systemy przeładunkowe

 

Coraz więcej przedsiębiorstw handlowych, które posiadają także także w halę magazynową, w której przechowywane są towary przeznaczone na sprzedaż, zostają wyposażone w specjalne systemy przeładunkowe, dzięki którym możliwe jest odpowiednio szybkie przyjęcie dostawy, jak również odbiór towaru bezpośrednio z samochodu ciężarowego do magazynu.

Nowoczesne systemy do przeładunków

systemy przeładunkoweTakiego rodzaju systemy przeładunkowe zostają ostatnimi czasy coraz częściej uznawane, a także znajdują swoje zastosowanie w wielu halach magazynowych, których pracownicy magazynowi każdego dnia przyjmują od kilku, do kilkunastu dostaw towarów. Proces rozładunku ciężarówki lub samochodu dostawczego, trwa średnio około godziny, niemniej jednak czas oczekiwania kierowców na rozładunek jest znacznie dłuższy. Nowoczesne systemy przeładunkowe pozwalają na zdecydowane skrócenie czasu oczekiwania na rozładunek, jak również czasu samego rozładunku. Ponadto, użycie tego rodzaju systemów, pozwala na rezygnację z wykorzystywania wózków widłowych, których użytkowanie powoduje dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Każdy system przeładunkowy działa w taki sposób, aby kierowca pojazdu ciężarowego lub dostawczego, ustawił pojazd tyłem do systemu przeładunkowego. Następnie pracownicy magazynowi bezpośrednio z części załadunkowej pojazdu, przetransportowują palety z towarem z użyciem elektrycznego wózka na palety.

Takiego rodzaju proces rozładunku trwa nie dłużej niż kilkanaście minut, dzięki czemu kolejki pojazdów ciężarowych, oczekujących na rozładunek, zdecydowanie się skracają. Warto zapoznać się z możliwościami wykorzystania oraz zastosowania systemów tego rodzaju w praktyce. Znajdują one swoje zastosowanie głównie w halach magazynowych przy przedsiębiorstwach handlowych.

Więcej informacji – drzwibramyokna.pl