Hartowanie, jako sposób utrzymania twardości materiałów

Kiedy chcemy mieć naprawdę wytrzymałe lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne, którym nie straszne są burze i zamiecie, dzieci i inne zjawiska pogodowe, to możemy jak najbardziej zamówić półfabrykaty hartowane, bądź, jeżeli sami wykonujemy takie rzeczy zahartować je. Wówczas mamy pewność, że produkty, które sprzedajemy (lampy podłogowe, kinkiety nowoczesne, lampy ogrodowe i żyrandole klasyczne) są najwyższej jakości.

Lampy ogrodowe – zastosowanie

Mamy dwa rodzaje hartowania: objętościowe i powierzchniowe. Hartowanie objętościowe dzielimy na: martenzytyczne: polega na nagrzaniu stali do temperatury austenityzowania, wygrzaniu w tej temp o oziębieniu z szybkością większa od krytycznej w celu uzyskania struktury martenzytyczne – Zwykłe: w wyniku tego hartowania uzyskuje się strukturę martenzytu z austenitem cząstkowym oraz innymi składnikami strukturalnymi, które nie ulęgają przemianom podczas obróbki cieplnej. I stopniowe: polega na kolejnym oziębianiulampy ogrodowe w stopionej soli lub w gorącym oleju, wytrzymaniu w tej soli/oleju w czasie niezbędnym do wyrównania temp w całym przekroju obrabianego przedmiotu lub zapewniającym trwałość austenitu przechłodzonego a następnie studzeniu zazwyczaj w powietrzu do temp otoczenia. Stosowane do małych przedmiotów ze stali węglowych. Bainityczna: stosuje się chłodzenie z szybkością mniejsza od krytycznej lub z wygrzewaniem izotermicznym w warunkach zapewniających przebieg przemiany bainitycznej. Hartowanie powierzchniowe – polega na bardzo szybkim nagrzaniu warstwy wierzchniej przedmiotu do temp austenityzowania i następnie szybkim chłodzeniu. Ograniczenie nagrzania do cienkiej warstwy powierzchniowej i to jedynie w miejscach, które powinny być obrobione cieplnie. Nie wywołuje wiec dużych naprężeń i odkształceń cieplnych. Podział w zależności od sposobu nagrzania: indukcyjne, płomieniowe, kąpielowe, kontaktowe i elektrolityczne. Po tym hartowaniu wyróżniamy 3 strefy: martenzytyczna, przejściowa i strefa rdzenia. Hartowanie jest dość istotnym elementem, jeżeli chodzi o wytrzymałość materiałów, z których ma być tworzony asortyment.