Gdzie usytuować szambo na działce?

Z racji wysokich cen ziemi w miastach, mało kto buduje się na ich terenie. Zwykle inwestorzy kupują działki pod większymi aglomeracjami. Niestety decydując się na budowę domu na obrzeżach miast, musimy liczyć się z brakiem kanalizacji miejskiej co wiąże sie z koniecznością budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości. Jak zagospodarować wtedy działkę budowlaną by była zgodna z prawem? 

Bezpieczne szamba betonowe 

szamba betonowe mazowszePrzede wszystkim by móc wybudować szambo betonowe, działka musi spełniać odpowiednie parametry, czyli musi ona znajdować się na terenie nie podlegającym szczególnej ochronie środowiska, a także nie może być narażona na powodzie i zalewaniu wodami opadowymi. Pomimo że producent zapewnia całkowirą szczęlność szamba należy zastosować się do przepisów. Szambo powinno być odpowiednio oddalone od studni z wodą przeznaczoną do spożycia, odległość ta powinna wynosić piętnaście metrów. Zbiornik na ścieki musi znajdować się również we właściwym odstępie od domu i granicy działki. Można umiejscowić go pięć metrów od okien i drzwi do pomieszczeń, w których przebywają ludzie oraz dwa metry od granic działki z sąsiednią posesją lub od drogi czy ulicy. Istnieją wyjątki, kiedy szambo może znajdować się blżej płotu. Taka sytuacja następuje gdy sąsiaduje ono z podobnymi urządzeniami na sąsiedniej działce z zachowaniem odległości od okien i drzwi. Istnieją sytuację kiedy przestrzeń ta może się zmienić.

W przypadku gdy działka położona jest w sąsiedźtwie działek zabudowanych, możemy zgłosić się do gminy by w porozumieniu z państwowym wojewódźkim inspektoratem sanitarnym, ustaliła nowe mniejsze wytyczne. Z pewnością taka możliwość jest przydatna w momencie gdy mamy małą działkę i ciężko jest wygospodarować na niej tyle miejsca.

Więcej informacji www.awatransbet.pl