Dzień z życia pośrednika nieruchomości

Wszelkie inwestycje i działania związane z nieruchomościami mają wiele zwrotów akcji. Polega to na spotkaniach z klientami agencji nieruchomości, ale to także współpraca z notariuszami, wizyty w sądach wieczystoksięgowych, starostwach, spółdzielniach mieszkaniowych i czynności administracyjne.

Kto zajmuje się wyceną oraz sprzedażą nieruchomości?

wyceny nieruchomości dolny śląskPośrednik nieruchomości to osoba fizyczna, która posiada licencję do wykonywania tego zawodu. Jego podstawowym zadaniem jest realizowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy związanej z handlem nieruchomości przez inne osoby. Do jego zadań należy szeroko pojęta obsługa obecnych i pozyskiwanie przyszłych nowych klientów i nieruchomości. Zajmuje się promocją na podstawie narzędzi marketingowych dostępnych mu biurze. Pośrednik zajmuje się zbieraniem informacji o zbywcach i nabywcach nieruchomości i wyceny nieruchomości dolny śląsk. Ustala warunki zbycia i nabycia nieruchomości, ogląda nieruchomości i sporządza opisów lokalu. Przeprowadza prezentacje nieruchomości i przygotowuje wszelkie umowy. Sporządza wszystkie papiery w tym umowy najmu, kupna i sprzedaży nieruchomości. Do jego obowiązków należy udzielanie pomocy, a więc wykonywanie ekspertyz i doradztwo w zakresie rynku nieruchomości. Pomaga także w zdobywaniu kredyty na nieruchomość. Pośrednik zaczyna pracę rano a kończy późnym wieczorem. Jednak nie oznacza to, że pracuje on po kilkanaście godzin dziennie. Wielu pośredników lubi pracować w takim systemie pracy, ponieważ sam organizuje sobie czas pracy i jest w stanie godzić go z życiem prywatnym: odbiór dziecka ze szkoły, zrobić zakupy w ciągu dnia, czy zjedzenie wspólnie obiadu z rodziną.

Efektywne działanie pośrednika pracy jest zależne w czym tak naprawdę się zajmuje (obsługą klienta kupującego, sprzedającego, finalizacją transakcji). Taki model pracy pozwala na efektywniejsze zarządzanie swoim czasem.