wycena przedsiębiorstw

Czego dotyczy wycena przedsiębiorstw?

Zakres przeprowadzanych przez rzeczoznawców majątkowych wycen jest niezwykle szeroki. Warto dodać, że w ostatnich latach rynek nieruchomości uległ gwałtownemu rozwojowi, a na mapie polskich nieruchomości pojawiło się wiele nowych obiektów o zróżnicowanym przeznaczeniu.

Możliwa wycena przedsiębiorstw produkcyjnych

wycena przedsiębiorstwNależy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że rzeczoznawca majątkowy w warszawie zajmuje się nie tylko wyceną samej nieruchomości jako wycinka pewnego terenu. Każdy rzeczoznawca majątkowy posiadający wymaganą przez przepisy licencję ma prawo do określenia wartości nieruchomości, ale również wszelkich maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. W ramach prowadzanych działań możliwa jest wycena przedsiębiorstw produkcyjnych wraz z ich majątkiem. Oczywiście nie za każdym razem takie działania są potrzebne i najczęściej wycena nieruchomości komercyjnych ogranicza się do ustalenia wartości samej działki i budynków. Wiadomo, że wycena hoteli czy też nawet wycena magazynów będzie wyglądała podobnie, ale już ustalanie wartości zakładu produkcyjnego będzie bardziej złożone. Warto dodać, że rzeczoznawca majątkowy może wykonać operaty szacunkowe dla nieruchomości oraz jej wszystkich części składowych bez względu na rodzaj, położenie i przeznaczenie danej nieruchomości. W ten sposób zakres działalności rzeczoznawcy jest niezwykle uniwersalny. Bardzo istotnym elementem w zakresie ustalania wartości jest określenie praw poszczególnych podmiotów względem nieruchomości, a także uwzględnienie wszelkich szkód i nakładów finansowych odnoszących się do analizowanej nieruchomości.

Jak widać zakres podejmowanych działań jest niezwykle szeroki, a to sprawia, że osoba podejmująca się takiego przedsięwzięcia musi dysponować specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem.