Badania geologiczne – kiedy warto je przeprowadzić?

Kiedy planuje się jakąś inwestycję na posiadanym przez siebie gruncie, warto zapoznać się z jego budową. W tym celu najłatwiej jest przeprowadzić odpowiednie badania geologiczne. Pozwolą one poznać skład i budowę gruntu, a także grubość poszczególnych jego warstw i przebieg wód podziemnych. Planowana budowa musi uwzględniać takie uwarunkowania i w pewnym stopniu jest od nich uzależniona.

Poznaj geologiczną budowę działki

specjalistyczne badania geologiczne - poznańGdy poziom wód gruntowych jest wysoki, nie warto decydować się na podpiwniczanie budynku. Taka budowa byłaby bowiem nadmiernie kosztowna i wiązałaby się z dużymi trudnościami. W takiej sytuacji lepiej jest z piwnicy zrezygnować, a sam budynek rozplanować inaczej. Inwestorzy często spotykają się też z problemem nieprzepuszczalnego podłoża, które powoduje, że na działce utrzymuje się woda, szczególnie po deszczowych okresach. Wtedy konieczne będzie odwadnianie terenu. W takich i podobnych sytuacjach bardzo pomocne okazują się specjalistyczne badania geologiczne – Poznań to dobre miejsce, aby znaleźć w tym celu najlepszego fachowca. Pomoc świadczą między innymi firmy geologiczne, które wykonują specjalne odwierty i na ich podstawie są w stanie określić skład gruntu i poziom wód podziemnych. Należy pamiętać, że ten ostatni może być zmienny w ciągu roku. Najniższy jest zwykle latem, a najwyższy wiosną, po fazie roztopów.

Przeprowadzenie badań geologicznych umożliwia prawidłowe zaprojektowanie inwestycji. Mają zasadnicze znaczenie dla fundamentów budynku, bowiem pozwalają dobrać ich rodzaj i typ izolacji. Warto również zapoznać się z treścią map geologicznych, jeżeli takowe zostały sporządzone dla danego terenu. Pomocne przy planowaniu inwestycji będą także rozmowy z właścicielami sąsiednich posesji, którzy coś na nich budowali.