Alternatywne źródła energii

Zasoby paliw kopalnych kurczą się coraz szybciej, płaci się za nie coraz więcej, więc nie ma wątpliwości, że w przyszłości znacznie częściej będziemy korzystać z urządzeń napędzanych energią ze źródeł odnawialnych. Jedna z teorii zakłada, że coraz mniej energii będziemy uzyskiwać z węgla ponieważ jego wydobywanie, transport i spalanie już jakiś czas temu uznano za zbyt uciążliwe dla środowiska i nie mające nic wspólnego z ekologią.

Jakie  mamy alternatywne źródła energii?

FotowoltaikaOd kilku lat Unia Europejska lansuje modę na korzystanie z energii odnawialnej. Jeśli Unia zaostrzy swoje przepisy odnośnie paliw kopalnianych to dobrym wyborem mogłoby się okazać źródło ciepła spalające biomasę. Biomasa uznawana za paliwo ekologiczne, więc nie zanosi się na wprowadzenie ograniczeń w jej stosowaniu, choć wiele osób obawia się, że rozpowszechnienie tego paliwa przyniesie więcej problemów niż korzyści. Mimo że w kotłach na biomasę pojawiają się coraz lepiej dopracowane rozwiązania ułatwiające ich obsługę to jednak korzystanie z nich wciąż nie jest tak wygodne jak z kotłów na gaz czy olej, mimo że korzystanie z kotłów olejowych ponosi za sobą coraz większe koszta. W ostatnim czasie stało się popularne ogrzewanie wielu domów za pomocą pompy ciepła, a ciepłą wodę przygotowują coraz liczniejsze baterie słoneczne. Choć wykorzystują darmową energię, to same są drogie, a przez to ich zakup bez jakichkolwiek dotacji jest mało opłacalny. Coraz bardziej popularna jest fotowoltaika, dzięki temu, że zakładamy panele fotowoltaiczne możemy wyprodukować prąd, a w przypadku wyprodukowania nadwyżki energii elektrycznej możemy ją sprzedać do lokalnego dostawcy prądu. Obserwując zmiany cen paliw, możemy przypuszczać, że koniec popularności paliw kopalnianych jest coraz bardziej bliski. W naszym krajobrazie pojawi się coraz więcej paneli słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, znikną czarne kominy z domów, lepiej będzie się oddychało.

Zmiana ma na celu głównie dobro naszych przyszłych pokoleń, zmiany będą nie tylko w sferze ekonomicznej ale i też ekologicznej.